Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 659

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 04.07.2019 - 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Údržba dopravných prostriedkov
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 15.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 29.06.2020 - 29.06.2020

Stránka 74 z 74