Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 661

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zubná technika
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Fyziologická a klinická výživa
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Dunajská Streda Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Dunajská Streda Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Gabčíkovo Sociálna práca s migrantmi
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Gabčíkovo Sociálna práca s migrantmi
2. stupeň , E, Maďarský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Michalovce Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Michalovce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Příbram, Česko Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , E, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Skalica Sociálna práca v zdravotníctve
2. stupeň , E
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský

Stránka 69 z 74