Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 514

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
3. degree , E, Anglický
externá 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1. degree , D, Slovenský
denná 18.11.2019 - 30.04.2020 29.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
2. degree , D, Slovenský
denná 18.11.2019 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , D, Anglický
denná 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. degree , E, Anglický
externá 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.05.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 18.11.2019 - 30.04.2020 29.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 18.11.2019 - 30.04.2020 29.05.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 18.11.2019 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
2. degree , E, Slovenský
externá 18.11.2019 - 13.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , D, Anglický
denná 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , E, Anglický
externá 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 08.04.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilová doprava
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilové dopravné systémy
2. degree , D, Slovenský
denná 13.03.2020 - 22.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
2. degree , D, Slovenský
denná 13.03.2020 - 22.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
2. degree , D, Slovenský
denná 13.03.2020 - 22.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou
2. degree , D, Slovenský
denná 13.03.2020 - 22.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Poľnohospodárska technika (2014)
2. degree , D, Slovenský
denná 13.03.2020 - 22.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
2. degree , D, Slovenský
denná 13.03.2020 - 22.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika pre odpadové hospodárstvo (2014)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 27.07.2020 - 31.07.2020 01.05.2020 - 21.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.07.2020 22.05.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 31.07.2020 22.05.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. degree , D, Anglický
denná 01.03.2020 - 31.07.2020 05.06.2020 - 16.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.07.2020 05.06.2020 - 16.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , D, Anglický
denná 01.03.2020 - 04.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2020 - 04.06.2020 29.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.08.2020 05.06.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. degree , E, Anglický
externá 01.03.2020 - 31.08.2020 05.06.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.07.2020 22.05.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 31.07.2020 22.05.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2020 - 31.07.2020 30.06.2020 05.06.2020 - 16.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. degree , D, Anglický
denná 01.03.2020 - 31.07.2020 30.06.2020 05.06.2020 - 16.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , D, Anglický
denná 01.03.2020 - 04.06.2020 29.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2020 - 04.06.2020 29.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2020 - 31.08.2020 05.06.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. degree , E, Anglický
externá 01.03.2020 - 31.08.2020 05.06.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Architektúra
2. degree , D, Anglický
denná 31.03.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Architektúra
2. degree , D, Slovenský
denná 31.03.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Architektúra
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Architektúra
3. degree , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 31.05.2020

Page 14 of 71