Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 28

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Cirkevná hudba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 15.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Cirkevná hudba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Klávesové nástroje
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 15.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Klávesové nástroje
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Klávesové nástroje
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Klávesové nástroje
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Komorná hra
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Skladba a dirigovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 15.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Skladba a dirigovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Skladba a dirigovanie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Skladba a dirigovanie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Spev
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 15.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Spev
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Spev
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Spev
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Strunové a dychové nástroje
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 15.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Strunové a dychové nástroje
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Strunové a dychové nástroje
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Strunové a dychové nástroje
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 15.04.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 21.09.2020 - 30.11.2020 01.02.2021 - 05.02.2021 02.03.2021 - 15.05.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2021 - 15.05.2021 14.06.2021 - 18.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Teória a dramaturgia hudby
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.03.2021 - 15.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021