Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
interpretačné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
kompozícia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
interpretačné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
kompozícia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
hudobné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
hudobné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 0 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
maľba-grafika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 50 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
voľné výtvarné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 25 € 25 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
voľné výtvarné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 30 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
voľné výtvarné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 30 € 30 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 40 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 40 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
herectvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 40 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
divadelné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 40 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
divadelné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1200 € 50 € 40 €
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.