Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné)
britské a americké štúdiá - biológia (denné)
britské a americké štúdiá - filozofia (denné)
britské a americké štúdiá - geografia (denné)
britské a americké štúdiá - informatika (denné)
britské a americké štúdiá - matematika (denné)
britské a americké štúdiá - psychológia (denné)
filozofia (denné)
filozofia - psychológia (denné)
história (denné)
história - britské a americké štúdiá (denné)
história - filozofia (denné)
história - geografia (denné)
história - nemecký jazyk a literatúra (denné)
história - psychológia (denné)
história - slovenský jazyk a literatúra (denné)
latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá (denné)
latinský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
latinský jazyk a literatúra - história (denné)
latinský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra (denné)
latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (denné)
nemecký jazyk a literatúra - filozofia (denné)
nemecký jazyk a literatúra - geografia (denné)
nemecký jazyk a literatúra - informatika (denné)
nemecký jazyk a literatúra - psychológia (denné)
politológia (denné)
politológia (externé)
psychológia (denné)
slovakisticko-mediálne štúdiá (denné)
slovenský jazyk a literatúra - biológia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá (denné)
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - geografia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - informatika (denné)
slovenský jazyk a literatúra - matematika (denné)
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra (denné)
slovenský jazyk a literatúra - psychológia (denné)
sociálna práca (denné)
sociálna práca (externé)

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ sú zverejnené na stránke:https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/

Prijímacie konanie

Latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

História Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 20.05.2024 – 30.06.2024

Britské a americké štúdiá - geografia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

Britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

História - britské a americké štúdiá Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

História - nemecký jazyk a literatúra Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

Nemecký jazyk a literatúra - filozofia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

Nemecký jazyk a literatúra - psychológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

Slovenský jazyk a literatúra - filozofia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

Slovenský jazyk a literatúra - matematika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 22.04.2024 – 30.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Stravovanie

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Ostatné služby

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

- poradenstvo pre študentov (právne, psychologické, sociálne)

- kariérové služby

- podpora študentov so špecifickými potrebami

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 18:14

Upozorniť na neaktuálne údaje