Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné )
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné )
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné )
aplikovaná etika (denné )
aplikovaná etika (externé )
aplikovaná etika - filozofia (denné )
aplikovaná etika - geografia (denné )
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra (denné )
aplikovaná etika - psychológia (denné )
britské a americké štúdiá (denné )
britské a americké štúdiá (externé )
britské a americké štúdiá - biológia (denné )
britské a americké štúdiá - filozofia (denné )
britské a americké štúdiá - geografia (denné )
britské a americké štúdiá - informatika (denné )
britské a americké štúdiá - matematika (denné )
britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra (denné )
britské a americké štúdiá - psychológia (denné )
filozofia (denné )
filozofia - psychológia (denné )
história (denné )
história - aplikovaná etika (denné )
história - britské a americké štúdiá (denné )
história - filozofia (denné )
história - geografia (denné )
história - nemecký jazyk a literatúra (denné )
história - psychológia (denné )
história - slovenský jazyk a literatúra (denné )
latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá (denné )
latinský jazyk a literatúra - filozofia (denné )
latinský jazyk a literatúra - história (denné )
latinský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra (denné )
latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (denné )
masmediálne štúdiá (denné )
masmediálne štúdiá (externé )
nemecký jazyk a literatúra - filozofia (denné )
nemecký jazyk a literatúra - geografia (denné )
nemecký jazyk a literatúra - informatika (denné )
nemecký jazyk a literatúra - psychológia (denné )
politológia (externé )
politológia (denné )
psychológia (denné )
rodové štúdiá a kultúry (denné )
slovenský jazyk a literatúra - aplikovaná etika (denné )
slovenský jazyk a literatúra - biológia (denné )
slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá (denné )
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné )
slovenský jazyk a literatúra - geografia (denné )
slovenský jazyk a literatúra - informatika (denné )
slovenský jazyk a literatúra - matematika (denné )
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra (denné )
slovenský jazyk a literatúra - psychológia (denné )
sociálna práca (denné )
sociálna práca (externé )
Nenašli sa žiadne programy

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/

Podrobné informácie o Filozofickej fakulte sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/moznosti-studia/

Prijímacie konanie

Britské a americké štúdiáMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

FilozofiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

PolitológiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

Britské a americké štúdiáMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

PolitológiaMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

Sociálna prácaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

HistóriaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 26.08.2019 – 26.08.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Stravovanie

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

Ostatné služby

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková (jana.quitkova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 09.11.2018 09:35

Upozorniť na neaktuálne údaje