Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (denné)
aplikovaná etika (denné)
aplikovaná etika (externé)
aplikovaná etika - filozofia (denné)
aplikovaná etika - geografia (denné)
aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra (denné)
aplikovaná etika - psychológia (denné)
britské a americké štúdiá - biológia (denné)
britské a americké štúdiá - filozofia (denné)
britské a americké štúdiá - geografia (denné)
britské a americké štúdiá - informatika (denné)
britské a americké štúdiá - matematika (denné)
britské a americké štúdiá - psychológia (denné)
filozofia (denné)
filozofia - psychológia (denné)
história (denné)
história - aplikovaná etika (denné)
história - britské a americké štúdiá (denné)
história - filozofia (denné)
história - geografia (denné)
história - nemecký jazyk a literatúra (denné)
história - psychológia (denné)
história - slovenský jazyk a literatúra (denné)
latinský jazyk a literatúra - aplikovaná etika (denné)
latinský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
latinský jazyk a literatúra - história (denné)
latinský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra (denné)
latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (denné)
masmediálne štúdiá (denné)
masmediálne štúdiá (externé)
medzinárodné vzťahy (denné)
nemecký jazyk a literatúra - filozofia (denné)
nemecký jazyk a literatúra - geografia (denné)
nemecký jazyk a literatúra - informatika (denné)
nemecký jazyk a literatúra - psychológia (denné)
politológia (externé)
politológia (denné)
politológia - masmediálne štúdiá (denné)
psychológia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - aplikovaná etika (denné)
slovenský jazyk a literatúra - biológia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá (denné)
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - geografia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - informatika (denné)
slovenský jazyk a literatúra - matematika (denné)
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra (denné)
slovenský jazyk a literatúra - psychológia (denné)
sociálna práca (externé)
sociálna práca (denné)

Profil fakulty

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/

Podrobné informácie o Filozofickej fakulte sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/moznosti-studia/

Prijímacie konanie

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Sociálna práca Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

História Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Psychológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Masmediálne štúdiá Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 24.08.2020 – 24.08.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Stravovanie

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

Ostatné služby

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková (jana.quitkova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 27.02.2020 09:44

Upozorniť na neaktuálne údaje