Logo univerzity

Study programmes

Biology - British and American Studies (full-time)
Biology - Slovak Language and Literature (full-time)
British and American Studies - Computer Science (full-time)
British and American Studies - Philosophy (full-time)
British and American Studies - Psychology (full-time)
English Language for European Institutions and Economy (full-time)
Geography - British and American Studies (full-time)
Geography - Slovak Language and Literature (full-time)
German Language and Literature - Computer Science (full-time)
German Language and Literature - Geography (full-time)
German Language and Literature - Philosophy (full-time)
German Language and Literature - Psychology (full-time)
History (full-time)
History - British and American Studies (full-time)
History - Geography (full-time)
History - German Language and Literature (full-time)
History - Philosophy (full-time)
History - Psychology (full-time)
History - Slovak Language and Literature (full-time)
Mass-media studies (full-time)
Mass-media studies (external)
Mathematics - British and American Studies (full-time)
Mathematics - Slovak Language and Literature (full-time)
Philosophy (full-time)
Philosophy - Psychology (full-time)
Political Sciences (full-time)
Political Sciences (external)
Psychology (full-time)
Slovak Language and Literature - British and American Studies (full-time)
Slovak Language and Literature - Computer Science (full-time)
Slovak Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Slovak Language and Literature - Philosophy (full-time)
Slovak Language and Literature - Psychology (full-time)
Social Work (full-time)
Social Work (external)

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ sú zverejnené na stránke:https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/

Admission procedure

Political Sciences Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Teaching of History and German Language and Literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Teaching of English Language and Literature and Geography Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Teaching of Slovak Language and Literature and Computer Science Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

History Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Teaching of Latin Language and Literature and History Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Mass-media Studies Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Teaching of Ethics and Geography Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Teaching of German Language and Literature and Computer Science Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Psychology Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2022
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Boarding

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Other services

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

- poradenstvo pre študentov (právne, psychologické, sociálne)

- kariérové služby

- podpora študentov so špecifickými potrebami

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Jana Quitková (jana.quitkova@upjs.sk)
Last update: 26.11.2020 18:23

Draw attention to not topical data