Logo univerzity

Study programmes

British and American Studies - Biology (full-time)
British and American Studies - Computer Science (full-time)
British and American Studies - Geography (full-time)
British and American Studies - Mathematics (full-time)
British and American Studies - Philosophy (full-time)
British and American Studies - Psychology (full-time)
English Language for European Institutions and Economy (full-time)
German Language and Literature - Computer Science (full-time)
German Language and Literature - Geography (full-time)
German Language and Literature - Philosophy (full-time)
German Language and Literature - Psychology (full-time)
History (full-time)
History - British and American Studies (full-time)
History - Geography (full-time)
History - German Language and Literature (full-time)
History - Philosophy (full-time)
History - Psychology (full-time)
History - Slovak Language and Literature (full-time)
Latin Language and Literature - British and American Studies (full-time)
Latin Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Latin Language and Literature - History (full-time)
Latin Language and Literature - Philosophy (full-time)
Latin Language and Literature - Slovak Language and Literature (full-time)
Philosophy (full-time)
Philosophy - Psychology (full-time)
Political Sciences (full-time)
Political Sciences (external)
Psychology (full-time)
Slovak and Media Studies (full-time)
Slovak Language and Literature - Biology (full-time)
Slovak Language and Literature - British and American Studies (full-time)
Slovak Language and Literature - Computer Science (full-time)
Slovak Language and Literature - Geography (full-time)
Slovak Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Slovak Language and Literature - Mathematics (full-time)
Slovak Language and Literature - Philosophy (full-time)
Slovak Language and Literature - Psychology (full-time)
Social Work (full-time)
Social Work (external)

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ sú zverejnené na stránke:https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/

Admission procedure

German Language and Literature - Psychology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

British and American Studies - Mathematics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

Slovak Language and Literature - Mathematics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

History - Geography Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

Social Work Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

Latin Language and Literature - History Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

German Language and Literature - Computer Science Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

British and American Studies - Computer Science Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

Slovak Language and Literature - Computer Science Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

History - Philosophy Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 22.04.2024 – 30.06.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Boarding

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Other services

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

- poradenstvo pre študentov (právne, psychologické, sociálne)

- kariérové služby

- podpora študentov so špecifickými potrebami

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk)
Last update: 25.05.2023 18:14

Draw attention to not topical data