Logo univerzity

Study programmes

Biology - British and American Studies (full-time)
Biology - Slovak Language and Literature (full-time)
British and American Studies - Computer Science (full-time)
British and American Studies - Geography (full-time)
British and American Studies - Philosophy (full-time)
British and American Studies - Psychology (full-time)
English Language for European Institutions and Economy (full-time)
Geography - Slovak Language and Literature (full-time)
German Language and Literature - Computer Science (full-time)
German Language and Literature - Geography (full-time)
German Language and Literature - Philosophy (full-time)
German Language and Literature - Psychology (full-time)
History (full-time)
History - British and American Studies (full-time)
History - Geography (full-time)
History - German Language and Literature (full-time)
History - Philosophy (full-time)
History - Psychology (full-time)
History - Slovak Language and Literature (full-time)
Latin Language and Literature - British and American Studies (full-time)
Latin Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Latin Language and Literature - History (full-time)
Latin Language and Literature - Philosophy (full-time)
Latin Language and Literature - Slovak Language and Literature (full-time)
Mass-media studies (full-time)
Mathematics - British and American Studies (full-time)
Mathematics - Slovak Language and Literature (full-time)
Philosophy (full-time)
Philosophy - Psychology (full-time)
Political Sciences (full-time)
Political Sciences (external)
Psychology (full-time)
Slovak Language and Literature - British and American Studies (full-time)
Slovak Language and Literature - Computer Science (full-time)
Slovak Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Slovak Language and Literature - Philosophy (full-time)
Slovak Language and Literature - Psychology (full-time)
slovakisticko-mediálne štúdiá (full-time)
Social Work (full-time)
Social Work (external)

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ sú zverejnené na stránke:https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/

Admission procedure

Social Work Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

Social Work Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

Philosophy Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

Slovak Language and Literature - British and American Studies Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

History Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

Political Sciences Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

Political Sciences Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 01.05.2023 – 30.06.2023

Psychology Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.07.2023
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Boarding

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Other services

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

- poradenstvo pre študentov (právne, psychologické, sociálne)

- kariérové služby

- podpora študentov so špecifickými potrebami

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk)
Last update: 25.05.2023 18:14

Draw attention to not topical data