Logo univerzity

Study programmes

Applied Ethics (full-time)
Applied Ethics (external)
Applied Ethics - Geography (full-time)
Applied Ethics - German Language and Literature (full-time)
Applied Ethics - Philosophy (full-time)
Applied Ethics - Psychology (full-time)
Biology - British and American Studies (full-time)
Biology - Slovak Language and Literature (full-time)
British and American Studies - Computer Science (full-time)
British and American Studies - Philosophy (full-time)
British and American Studies - Psychology (full-time)
English Language for European Institutions and Economy (full-time)
Geography - British and American Studies (full-time)
Geography - Slovak Language and Literature (full-time)
German Language and Literature - Computer Science (full-time)
German Language and Literature - Geography (full-time)
German Language and Literature - Philosophy (full-time)
German Language and Literature - Psychology (full-time)
History (full-time)
History - Applied Ethics (full-time)
History - British and American Studies (full-time)
History - Geography (full-time)
History - German Language and Literature (full-time)
History - Philosophy (full-time)
History - Psychology (full-time)
History - Slovak Language and Literature (full-time)
Latin Language and Literature - Applied Ethics (full-time)
Latin Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Latin Language and Literature - History (full-time)
Latin Language and Literature - Philosophy (full-time)
Latin Language and Literature - Slovak Language and Literature (full-time)
Mass-media studies (full-time)
Mass-media studies (external)
Mathematics - British and American Studies (full-time)
Mathematics - Slovak Language and Literature (full-time)
medzinárodné vzťahy (full-time)
Philosophy (full-time)
Philosophy - Psychology (full-time)
Political sciences (external)
Political sciences (full-time)
politológia - masmediálne štúdia (full-time)
Psychology (full-time)
Slovak Language and Literature - Applied Ethics (full-time)
Slovak Language and Literature - British and American Studies (full-time)
Slovak Language and Literature - Computer Science (full-time)
Slovak Language and Literature - German Language and Literature (full-time)
Slovak Language and Literature - Philosophy (full-time)
Slovak Language and Literature - Psychology (full-time)
Social Work Science (external)
Social Work Science (full-time)

Faculty profile

Podrobné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ sú zverejnené na stránke:https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-domovy/

Boarding

Podrobné informácie o študetskej jedálne UPJŠ sú uvedené na stránke: 

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/

Other services

UNIPOC - Univerzitné poradentské centrum:

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/

- poradenstvo pre študentov (právne, psychologické, sociálne)

- kariérové služby

- podpora študentov so špecifickými potrebami

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Jana Quitková (jana.quitkova@upjs.sk)
Last update: 26.11.2020 18:23

Draw attention to not topical data