Psychológia

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Requirements for admission to the Magister’s programme of Psychology for international students:

 1. 1.       The person interested in studying at FF UPJŠ has to have their study completed in the Bachelor's study programme of Psychology, and the study passed shall correspond to the core of the description of the accredited Bachelor's degree study programme in Psychology in the Slovak Republic.

 

 1. 2.       This pertains to the following core themes and skills of the study branch:

Themes of the core knowledge at the first level are mainly focused on the following key areas:

 • · General Psychology
 • · Cognitive Psychology
 • · Developmental Psychology
 • · Psychology of Personality
 • · Psychopathology
 • · Social Psychology
 • · Neuropsychology
 • · Diagnostics and Methodology:

-   Introduction to Methods (e.g. quantitative and qualitative research methods)

-   Essentials of Statistics

-   Theory and Essentials of Psychodiagnostics

 

Core themes of skills in the study branch (1stlevel)

 • · Conducting Interviews
 • · Structuring Measurement tools
 • · Design and Implementation of Experiment and Research
 • · Data Collection
 • · Assessment Skills
 • · Statistical Analysis of Data
 • · Qualitative Analysis of Data

Terms and conditions of admission

The following documents, along with the application form, are required to be submitted in English or in any other language alongside with their official translation into Slovak or English:

 

 • Duly completed form "Application for University Study"
 • authenticated photocopy of the certificate and the diploma of graduation in an accredited Bachelor's degree program of Psychology
 • record of studies from Bachelor´s degree (B.A.)
 • medical certificate of the student´s aptitude to study
 • a brief CV
 • affidavit of the English language proficiency level B1
 • 1 photo size 3.5 x 4.5 cm
 • proof of payment for the admission procedure


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • Diplom (papierová forma)
 • Dodatok k diplomu (papierová forma)
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • Čestné vyhlásenie o jazykovej úrovni AJ (papierová forma)
 • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
 • Potvrdenie o ukončení štúdia (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • Výpis výsledkov štúdia za Bc. štúdium (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 4500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 06.12.2022 09:01

Upozorniť na neaktuálne údaje