Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška nie je platná elektronická prihláška pre našu fakultu.

Platná elektronická prihláška je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ: http://is.stuba.sk/prihlaska/. Na prihlasovanie sa použite túto linku.

Prijímacie konanie

Robotika a kybernetika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Mechatronické systémy PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Fyzikálne inžinierstvo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Meracia technika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Teoretická elektrotechnika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Aplikovaná informatika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Aplikovaná informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Multimediálne informačné a komunikačné technológie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Monika Mižiková (monika.mizikova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 13.12.2016 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje