Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška nie je platná elektronická prihláška pre našu fakultu.

Platná elektronická prihláška je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ: http://is.stuba.sk/prihlaska/. Na prihlasovanie sa použite túto linku.

Prijímacie konanie

Jadrová energetika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Elektronika a fotonika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Kozmické inžinierstvo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Jadrová energetika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Telekomunikácie PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Elektroenergetika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Robotika a kybernetika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Telekomunikácie PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Mechatronické systémy PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Robotika a kybernetika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Monika Mižiková (monika.mizikova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 13.12.2016 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje