Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 868

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Údržba dopravných prostriedkov
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019 14.06.2019 - 14.06.2019 do 16.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 27.06.2019 - 27.06.2019 do 16.08.2019

Stránka 58 z 58