Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 510

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Sociálna práca (konverzný)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Sociálna psychológia a psychológia práce
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2019 - 31.05.2019 30.06.2019 - 30.06.2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Sociálna psychológia a psychológia práce
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.03.2019 - 31.05.2019 30.06.2019 - 30.06.2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.05.2020 24.08.2020 - 24.08.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 16.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 16.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2020 11.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 11.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 22.05.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 14.05.2020 - 15.07.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 14.05.2020 - 15.07.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Analýza dát a umelá inteligencia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Aplikovaná informatika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 31.03.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Biofyzika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Biológia - geografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Biológia - chémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Biológia - informatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Biológia - psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Ekonomická a finančná matematika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Fyzika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Fyzika - biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Fyzika - geografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Fyzika - chémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Fyzika - informatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 04.06.2020 - 05.06.2020

Stránka 58 z 71