Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 654

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Teória vyučovania fyziky
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 07.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Teória vyučovania fyziky
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 07.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , E, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.04.2019 05.06.2019 - 07.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
3. stupeň , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - história
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etnológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Etnológia - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Etnológia - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Európske kultúrne štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Európske kultúrne štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - francúzsky jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Anglický, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Anglický, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofické štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Poľský, Slovenský, Český
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra - história
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra - história
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019

Stránka 56 z 74