Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 755

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Matematická analýza
3. degree , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 05.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Matematická analýza
3. degree , E, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 05.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Matematika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Matematika v analýze dát a vo financiách
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Sanácia environmentálnych záťaží
3. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 05.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Sanácia environmentálnych záťaží
3. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 05.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Teória vyučovania fyziky
3. degree , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 05.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Teória vyučovania fyziky
3. degree , E, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 05.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo techniky
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020 03.06.2020 - 05.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - filozofia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - história
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
2. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
3. degree , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - história
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika (2014)
3. degree , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etnológia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Etnológia - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Etnológia - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Európske kultúrne štúdiá
1. degree , D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Európske kultúrne štúdiá
2. degree , D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - francúzsky jazyk a kultúra
1. degree , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - nemecký jazyk a kultúra
1. degree , D, Anglický, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - ruský jazyk a kultúra
1. degree , D, Anglický, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofické štúdiá
2. degree , D, Anglický, Poľský, Slovenský, Český
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra - história
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra - história
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský
do 30.04.2019

Page 58 of 76