Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 218

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Strihová a zvuková skladba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.02.2024 - 15.04.2024 24.06.2024 - 24.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Strihová a zvuková skladba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.02.2024 - 15.04.2024 25.06.2024 - 25.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.09.2023 - 27.11.2023 07.02.2024 - 08.02.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.09.2023 - 27.11.2023 01.02.2024 - 02.02.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.09.2023 - 27.11.2023 06.02.2024 - 07.02.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň , D, Slovenský
denná 28.09.2023 - 27.11.2023 05.02.2024 - 06.02.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.02.2024 - 15.04.2024 27.06.2024 - 27.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.02.2024 - 15.04.2024 27.06.2024 - 27.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.02.2024 - 15.04.2024 27.06.2024 - 27.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 29.09.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 02.02.2024 11.03.2024 - 13.05.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň , D, Anglický
denná 29.09.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 02.02.2024 12.03.2024 - 13.05.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobná interpretácia a tvorba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 11.03.2024 - 13.05.2024 10.06.2024 - 21.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobná interpretácia a tvorba
2. stupeň , D, Anglický
denná 12.03.2024 - 13.05.2024 10.06.2024 - 21.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobné a tanečné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 12.03.2024 - 15.05.2024 19.06.2024 - 30.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobné a tanečné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 12.03.2024 - 15.05.2024 19.06.2024 - 30.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Hudobné a tanečné umenie
3. stupeň , E, Anglický
externá 12.03.2024 - 15.05.2024 19.06.2024 - 30.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 29.09.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 02.02.2024 12.03.2024 - 13.05.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 11.03.2024 - 13.05.2024 10.06.2024 - 21.06.2024
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta Tanečné umenie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 11.03.2024 - 13.05.2024 10.06.2024 - 21.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024 21.03.2024 - 20.05.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 22.03.2024 - 22.05.2024 24.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a prax súčasného umenia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 22.03.2024 - 22.05.2024 24.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 03.04.2024 - 03.06.2024 25.06.2024 - 26.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 03.04.2024 - 03.06.2024 25.06.2024 - 26.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Digitálne umenia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024 11.06.2024 - 06.08.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 22.03.2024 - 22.05.2024 24.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fotografia a nové médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Grafika a iné médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Intermédiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024 21.03.2024 - 20.05.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Maliarstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024 21.03.2024 - 20.05.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 22.03.2024 - 22.05.2024 24.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Textilná tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Úžitkové umenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024 11.06.2024 - 06.08.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálna komunikácia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálne umenia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 22.03.2024 - 22.05.2024 24.06.2024 11.06.2024 - 06.08.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 03.04.2024 - 03.06.2024 25.06.2024 - 26.06.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 03.04.2024 - 03.06.2024 25.06.2024 - 26.06.2024
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Psychológia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá

Stránka 61 z 65