Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 755

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Literárna veda
3. stupeň , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Literárna veda
3. stupeň , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemčina pre preklad v hospodárskej praxi
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Rekreológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019 10.04.2019 - 26.04.2019 01.05.2019 - 31.05.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Rekreológia
1. stupeň , E, Slovenský
do 28.02.2019 10.04.2019 - 26.04.2019 01.05.2019 - 31.05.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenské dejiny (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. stupeň , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. stupeň , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Stredoeurópske historické štúdiá
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský, Český
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Systematická filozofia (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
do 31.03.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
do 30.04.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová edukológia
3. stupeň , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová edukológia (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová humanistika
3. stupeň , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová humanistika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová kinantropológia
3. stupeň , D, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová kinantropológia
3. stupeň , E, Slovenský
do 20.05.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
do 31.03.2019

Stránka 59 z 76