Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 233

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 16.10.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 30.07.2024
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.10.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 30.07.2024
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.10.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 30.07.2024
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 16.10.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 30.07.2024
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 16.10.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 30.07.2024
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Farmácia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kynológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kynológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 08.06.2024 - 10.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kynológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Náuka o živočíchoch
1. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Pohoda a ochrana zvierat
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.05.2024 08.06.2024 - 10.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Pohoda a ochrana zvierat
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.05.2024 08.06.2024 - 10.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Trh a kvalita potravín
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.05.2024 08.06.2024 - 10.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2024 - 26.07.2024 23.05.2024 - 15.08.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 08.06.2024 - 10.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Všeobecné veterinárske lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Všeobecné veterinárske lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2024 - 26.07.2024 23.05.2024 - 15.08.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 08.06.2024 - 10.06.2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2024 - 31.03.2024 04.06.2024 - 15.06.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.08.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2024
Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 01.05.2024 - 01.10.2024 do 30.09.2023
Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 01.05.2024 - 01.10.2024 do 30.09.2024
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 01.10.2024
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 01.10.2024
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 01.10.2024
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 01.10.2024
Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 01.10.2024

Stránka 59 z 65