Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
pedológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
pedológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
petrológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
petrológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
sedimentológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
sedimentológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
tektonika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
tektonika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
virológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
virológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. stupeň, E, Slovenský, Český
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
488 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň, E, Slovenský
560 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
488 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský, Český
525 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
599 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
699 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
1. stupeň, E, Slovenský
563 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
585 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2019/2020).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 7 z 85: