Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 663 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
farmácia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 995 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
športový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
10900 € 10900 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1960 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1960 € 100 € 100 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
735 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
2. stupeň, E, Slovenský
735 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
farmakológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
farmakológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
chirurgia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
chirurgia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
klinická farmakológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
klinická farmakológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska biofyzika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska biofyzika
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 7 z 90: