Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský, Český
800 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský, Český
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 900 € 50 € 50 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 6 z 90: