Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
astronómia a astrofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
diskrétna matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
environmentálna fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika kondenzovaných látok a akustika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
geofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
geometria a topológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematická analýza
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
meteorológia a klimatológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika a matematická fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teória vyučovania fyziky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teória vyučovania informatiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň, E, Slovenský
390 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň, E, Slovenský
450 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. stupeň, E, Slovenský
450 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. stupeň, E, Anglický
660 € 660 € 90 € 90 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 400 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. stupeň, D, Anglický
1990 € 1990 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
medzinárodný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
podnikanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, D, Anglický
2490 € 2490 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, E, Slovenský
1400 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
stratégia a podnikanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický
3000 € 1100 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický
2500 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 11 z 91: