Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
1. stupeň, E, Slovenský
563 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
585 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
585 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
románske jazyky a kultúry
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
433 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský, Český
567 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
533 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
669 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
533 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
633 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
633 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
433 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
633 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
633 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
633 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (konverzný)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2018/2019).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 8 z 84: