Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
490 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň, E, Slovenský
560 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
490 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
490 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský, Český
530 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
700 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby
1. stupeň, E, Slovenský
560 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
580 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
680 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
680 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
680 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
680 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
680 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
440 € 440 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský, Český
570 € 750 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
550 € 550 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
670 € 670 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2020/2021).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 8 z 87: