Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
sedimentológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
sedimentológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
tektonika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
tektonika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
570 € 570 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
570 € 570 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský, Český
600 € 600 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
750 € 7500 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
650 € 650 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský, Český
680 € 680 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
650 € 650 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 8 z 92: