Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
585 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
675 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
románske jazyky a kultúry
3. stupeň, E, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
farmácia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 995 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 663 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
kondičné trénerstvo
1. stupeň, D, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
kondičné trénerstvo
1. stupeň, E, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
šport pre zdravie
1. stupeň, D, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
športový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
1. stupeň, E, Slovenský
970 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
9900 € 9900 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1800 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
ošetrovateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
pôrodná asistencia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
verejné zdravotníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
pôrodná asistencia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
pôrodná asistencia
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta; Martin
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 70 € 70 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2019/2020).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 8 z 85: