Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1875 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
medzinárodný manažment
2. stupeň, D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Slovenský
0 € 1875 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
stratégia a podnikanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1875 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický
3000 € 1100 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
verejná politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
pracovisko Martin
mediamatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 100 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 70 € 70 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, D, Anglický
1000 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
priestorové plánovanie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, D, Anglický
1000 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, E, Anglický
2200 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava
odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 30 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 0 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 40 € 40 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 30 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 10 z 90: