Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
2. stupeň, D, Maďarský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzeológia a kultúrne dedičstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzikológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Portugalský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Rumunský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruské a východoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský, Český, Slovinský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Švédsky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské jazyky a kultúry
2. stupeň, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
žurnalistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia a kultúrna antropológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia a kultúrna antropológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
knižničná a informačná veda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
knižničná a informačná veda
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pomocné vedy historické
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pomocné vedy historické
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 4 z 92: