Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slavistika
3. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slavistika
3. stupeň, E, Ruský, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenská literatúra
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenská literatúra
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
translatológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
translatológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecné dejiny
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecné dejiny
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biological Chemistry
1. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a politická geografia a demografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Environmental Studies
1. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentalistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, kartografia a geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
medicínska biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
systematická biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná geofyzika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
dynamická geológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekológia a ochrana životného prostredia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia a geoinformatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 4 z 88: