Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
bábkarská tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
bábkarská tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
bábkarská tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná réžia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná scénografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
herectvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
bábkarská tvorba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná réžia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná scénografia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
herectvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
bábkarská tvorba
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná réžia a dramaturgia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná réžia a dramaturgia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná réžia a dramaturgia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelná scénografia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné štúdiá
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné štúdiá
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
herectvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
herectvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
herectvo
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
cirkevná hudba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
klávesové nástroje
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
skladba a dirigovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
spev
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
strunové a dychové nástroje
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
1. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
1. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
teória a dramaturgia hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
cirkevná hudba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
klávesové nástroje
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
komorná hra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
skladba a dirigovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
spev
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
strunové a dychové nástroje
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
2. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
teória a dramaturgia hudby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
klávesové nástroje
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
klávesové nástroje
3. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
skladba a dirigovanie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
skladba a dirigovanie
3. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
spev
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
spev
3. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
strunové a dychové nástroje
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
strunové a dychové nástroje
3. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
teória a dramaturgia hudby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
teória a dramaturgia hudby
3. stupeň, E, Slovenský
1650 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
animovaná tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
audiovizuálne štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
herný dizajn
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
kameramanská tvorba a vizuálne efekty
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
produkcia audiovizuálneho umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 0 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
animovaná tvorba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
audiovizuálne štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
kameramanská tvorba a vizuálne efekty
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
produkcia audiovizuálneho umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1580 € 40 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
animovaná tvorba
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 40 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 40 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.