Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 60 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 60 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave teória divadla, filmu a hudby
3. stupeň, E, Slovenský
2150 € 0 € 50 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
divadelné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň, D, Anglický
4500 € 0 € 100 € 100 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1650 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobná interpretácia a tvorba
2. stupeň, D, Anglický
4500 € 0 € 100 € 100 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobná interpretácia a tvorba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2150 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2150 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
tanečné umenie
2. stupeň, E, Slovenský
1650 € 2150 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobné a tanečné umenie
3. stupeň, D, Slovenský
2150 € 2150 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobné a tanečné umenie
3. stupeň, E, Slovenský
2150 € 2150 € 100 € 100 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
hudobné a tanečné umenie
3. stupeň, E, Anglický
4500 € 0 € 100 € 100 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
produkcia audiovizuálneho umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
produkcia audiovizuálneho umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
strihová a zvuková skladba
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
filmové umenie a multimédiá
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
filmové umenie a multimédiá
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 60 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.