Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 104

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 08.06.2021 - 12.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 08.06.2021 - 12.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 08.06.2021 - 12.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
1. degree , D, Anglický
denná do 06.08.2021 18.08.2021 - 18.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
2. degree , D, Anglický
denná do 06.08.2021 18.08.2021 - 18.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021 26.08.2021 - 26.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá do 06.08.2021 26.08.2021 - 26.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Taliansky
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. degree , E
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Štúdium rodiny a sociálnej práce
1. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 28.02.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 15.06.2021 - 15.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021