Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 101

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 27.06.2022 - 01.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 27.06.2022 - 01.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 27.06.2022 - 01.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 27.06.2022 - 01.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 27.06.2022 - 01.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 07.04.2022 - 07.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022 07.04.2022 - 07.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 20.04.2022 - 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022 20.04.2022 - 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 07.04.2022 - 07.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 20.04.2022 - 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Taliansky
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 22.04.2022 - 22.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 22.04.2022 - 22.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 03.05.2022 - 03.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 08.06.2022 - 08.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 03.05.2022 - 03.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 08.06.2022 - 08.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 15.06.2022 - 15.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 13.06.2022 - 13.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 16.06.2022 - 16.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 16.06.2022 - 16.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 17.06.2022 - 17.06.2022