Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

* vznikla ako šiesta fakulta Prešovskej univerzity v Prešove na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 17. júna 2002

* návrh projektu zriadenia fakulty vychádzal z Národného plánu rozvoja ošetrovateľstva, ktorý bol súčasťou kontinuálneho transformačného procesu plánovania v Slovenskej republike

* bola zriadená 1. augusta 2002 a Prešovská univerzita v Prešove sa tak stala druhou verejnou vysokou školou na Slovensku, ktorá zabezpečuje štúdium pre sestry a pôrodné asistentky kompatibilné s požiadavkami Európskej únie

* významnou súčasťou výučby je príprava študentov v klinickom prostredí

* fakulta realizuje praktickú výučbu na základe dohôd o praktickej výučbe s mnohými štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi zdravotníckych služieb

* v rámci programu EÚ LLP ERASMUS spolupracuje s 24 univerzitami a vysokými školami v 9 krajinách EÚ

* úzko spolupracuje s vedeckými výskumnými inštitúciami a univerzitami ako je Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra biomedicínskeho inžinierstva

* prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., DBA – SESTRA ROKA 2012 (cena za celoživotné dielo v ošetrovateľstve)

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň PU: http://www.unipo.sk/pracoviska/studentsky-domov-a-jedalen

Stravovanie

Študentský domov a jedáleň PU: http://www.unipo.sk/pracoviska/studentsky-domov-a-jedalen

Ostatné služby

Univerzitná knižnica: http://www.pulib.sk/web/kniznica/strana/nazov/uvodna-strana

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská (beata.olsavska@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 08.10.2019 13:08

Upozorniť na neaktuálne údaje