Aktuality

Najnovšie články

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

09.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

08.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Technickú fakultu SPU v Nitre

08.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI - Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodin

08.04.2019

Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodin  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

04.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

03.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici

03.04.2019

Predĺžený termín na podávanie prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

03.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Dodatočné prijímacie pohovory na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave

02.04.2019

Dodatočné prijímacie pohovory  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

02.04.2019

Predĺžili sme termín podávania prihlášok!