Aktuality

Najnovšie články

Technická univerzita vo Zvolene - Predĺžený termín podávania prihlášok

16.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Prešovská univerzita v Prešove - Predlžujeme termín odovzdania prihlášky na štúdium

16.03.2020

Predlžujeme termín odovzdania prihlášky na štúdium  

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Predĺženie termínu na podávanie prihlášok

16.03.2020

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na akademický rok 2020/2021  

Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

13.03.2020

Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium  

Filozofická fakulta UPJŠ - Oznam k podávaniu prihlášok

13.03.2020

Oznam k podávaniu prihlášok  

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave - Predĺženie termínu na podávanie prihlášok

13.03.2020

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Termíny podania prihlášok na fakultách

13.03.2020

Termíny podania prihlášok na fakultách  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Presunuté termíny podávania prihlášok

13.03.2020

Presunuté termíny podávania prihlášok  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

13.03.2020

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Univerzita Komenského v Bratislave - Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

12.03.2020

Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium