Slovenská poľnohospodárska univerzita spustila novú webovú stránku určenú pre uchádzačov o štúdium.

04.02.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita spustila novú webovú stránku určenú pre uchádzačov o štúdium.

Poď na zelenú! Tak znie slogan novej webovej stránky pre uchádzačov o štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorá sa spustila 31. januára 2022.

Návštevníkom ponúka výber študijných programov podľa záujmov, prehľad termínov podávania prihlášok, dní otvorených dverí, informácie o prijímacom konaní a množstvo ďalších dôležitých informácií, ktoré sú postupne dopĺňané a aktualizované.

Na príprave webovej stránky www.podnazelenu.sk  spolupracovala Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou a Centrum informačných a komunikačných technológií SPU.

 

zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spustili-sme-novu-webovu-stranku-urcena-je-pre-uchadzacov-o-studium