UCM pomáha ukrajinským študentom

03.03.2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhodnocuje situáciu na Ukrajine s obavami aj vzhľadom na to, že na univerzite študuje 100 študentiek a študentov z Ukrajiny. Svoju solidaritu a odhodlanie pomôcť vedenie univerzity a fakúlt prejavili aj návrhom a schválením viacerých opatrení a podporných aktivít.

V prvom kroku sa pripravujú a budú realizovať nasledovné opatrenia:

*Finančná podpora - udelenie mimoriadnych štipendií. Vyplatenie hotovosti vo výške 300 € pre každú ukrajinskú študentku a študenta prítomného na UCM. Podľa potreby sa bude v závislosti od pretrvávania nepriaznivej situácie štipendium opakovať.
*Odpustenie poplatkov za ubytovanie v študentskom domove.
*Poskytnutie stravných lístkov. Benefit v podobe bezplatného stravného lístka na jedno jedlo denne pre zapísaného a fyzicky prítomného ukrajinského študenta a študentku.
*Psychologická pomoc v univerzitnej psychologickej poradni. Kontaktná adresa: poradna@ucm.sk
*Usporiadanie zbierky potravín, hygienických potrieb a ďalších predmetov na podporu študentov vzhľadom na ich obmedzené finančné zdroje.
*Zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe.
*Vytvorenia konta solidarity (darovacieho účtu) s ukrajinskými študentami pre podporu ich štúdia a sociálneho zabezpečenia.

Viac: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2981/
Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu help.ua@ucm.sk s konkrétnymi otázkami a požiadavkami.

Univerzita chce týmto vyjadriť svoju solidaritu a ubezpečiť nielen ukrajinských študentov a študentky, ale i kolegov a kolegyne z Ukrajiny, že hľadáme cesty na zmiernenie a zlepšenie ich neľahkej situácie.

Viac: https://www.ucm.sk/sk/ucm-vyjadruje-podporu-ukrajine/

 

zdroj: Jana Štefánková, jana.stefankova@ucm.sk