Aktuality

Najnovšie články

EU v Bratislave privítala v novom akademickom roku 200 študentov z 23 štátov sveta

17.09.2018

Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila nový akademický rok programom Welcome Week pre zahraničných študentov. V týždni od 10. do 14. septembra čaká študentov zo zahraničia, ktorí sa rozhodli pre štúdium na EU v Bratislave, viacero sprievodných…  

Priblíženie aktivít Európskej únie mladým ľuďom, výmena skúsenosti, nové možnosti edukácie a odbornej praxe pre študentov či spoločná príprava podujatí, aj o tom bude spolupráca Prešovskej univerzity (PU) v Prešove s Informačným centrom Europe Direct Prešo

17.09.2018

Rektor PU prof. Peter Kónya a doc. Alexander Duleba riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v záujme bližšej kooperácie univerzity a informačného centra podpísali Memorandu o vzájomnej spolupráci.  

SMU Global Forum 2018

17.09.2018

V dňoch 16. – 23. augusta sa v Južnej Kórei v meste Asan organizovalo medzinárodné fórum o spolupráci medzi Južnou Kóreou a krajinami východnej Európy. Toto priemyselno-univerzitné stretnutie prinieslo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi…  

Mladých basketbalistov SPU čakajú súperi z európskej ligy

13.09.2018

Trinásteho septembra privíta Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita účastníkov basketbalového turnaja európskej ligy žiakov do 14 rokov EYBL U14. Zástupcami Slovenska budú zverenci Ľubomíra Urbana, trojnásobní majstri SR.  

Dohoda o spolupráci medzi Univerzitou v Mostare a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

13.09.2018

Delegácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. navštívila 10. septembra 2018 Univerzitu v Mostare.  

Lekárska fakulta UPJŠ zvýši počet študentov

13.09.2018

V súvislosti so žiadosťou predsedu vlády Petra Pellegriniho o prijatie vyššieho počtu študentov na slovenské lekárske fakulty informujeme, že Lekárska faktulta UPJŠ v Košiciach môže v nasledujúcom akademickom roku prijať o 30 študentov viac na…  

EU v Bratislave podpísala Memorandum o porozumení a spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR

12.09.2018

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) podpísali 6. septembra 2018 memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedeckovýskumnej činnosti. Memorandum podpísali…  

Lekár, ktorý sa stal symbolom odporu proti režimu

10.09.2018

Spomienka na bývalého politického väzňa Silvestra Krčméryho, držiteľa pápežského vyznamenania a vyznamenania prezidenta Slovenskej republiky sa konala Bratislave 11. septembra 2018.  

Periodická sústava mladých chemikov sveta

10.09.2018

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila, pri príležitosti osláv 100. výročia svojho vzniku a pri príležitosti Medzinárodného dňa periodickej sústavy, vytvorenie Periodickej sústavy mladých chemikov sveta.  

09.09.2018

Status partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v priebehu posledných dvoch rokov desiatim stredným školám,