Aktuality

Najnovšie články

SRK obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl

18.07.2018

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“) a implementačný plán, ktoré schválila vláda SR dňa 27. júna 2018, budú v nasledujúcich desiatich rokoch formovať slovenské školstvo.  

E-kniha o zaujatosti vo vede a komunikácii do 22. 7.

17.07.2018

E-kniha o zaujatosti vo vede a komunikácii do 22. 7.  

Univerzita začína s rozsiahlou rekonštrukciou internátov

12.07.2018

Letné obdobie sa na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) bude aj tento rok niesť v znamení rekonštrukcií. Tá najzásadnejšia sa dotkne študentských domov na Ul. 17. novembra, ktoré univerzita obnoví jednak s využitím vládnej dotácie, štrukturálnych…  

Spolupráca Trenčianskej univerzity s Ozbrojenými silami SR

12.07.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne pokračuje v doterajšej spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky najmä v oblastiach súvisiacich s technickým zabezpečením a špeciálnou technikou.  

Medzinárodný workshop Znalostný manažment (IWKM) organizuje VŠM už trinástykrát

11.07.2018

Medzinárodný workshop Znalostný manažment (IWKM) organizuje VŠM už trinástykrát  

Svetový pohár v pretekoch dronov

10.07.2018

Zamestnanci Fakulty špeciálnej techniky v sobotu 30. júna 2018 prezentovali svojimi študentskými prácami fakultu a Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Svetovom pohári v pretekoch dronov v Trenčíne.  

Green Economy: Letná škola po druhý krát v Almaty/ Kazachstane

09.07.2018

... keď sme sa prechádzali po meste Almaty nemohli sme si nevšimnúť množstvo luxusných áut, čistotu chodníkov (ak ich zrovna neopravovali), udržiavanej zelene, kultivovaných a moderne oblečených Kazachov, výstavbu nových budov, inými slovami táto…  

V expertnej skupine EK pre umelú inteligenciu je i dekanka FIIT STU

06.07.2018

Európska komisia má novú expertnú skupinu pre umelú inteligenciu. V expertnej skupine je Slovenka – dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková Tento poradný orgán EK zasadol po prvý raz včera 27. 6.…  

Laureátmi festivalu Akademická Nitra 2018 sa stali Technik a Roksolaniia

06.07.2018

Nitra je už dlhé roky významným centrom folklóru v regióne i na Slovensku. Už po 41-krát sa v meste pod Zoborom stretli folkloristi z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, aby sem priniesli krásu svojich krojov, tancov a hudby. Festival Akademická…  

Ako spotrebitelia vnímajú zákaz predaja počas sviatkov

06.07.2018

Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na legislatívnu zmenu týkajúcu sa…