Aktuality

Najnovšie články

Svet korytnačiek opäť zaujal

22.03.2019

Botanická záhrada – Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek zorganizovali už štvrtý odborný seminár, ktorý sa konal 16. marca vo výučbovej miestnosti skleníkov Botanickej záhrady.  

Akceptáciou inakosti k ľudskejšiemu svetu

22.03.2019

Dvadsiaty prvý marec sa vo viac ako 65 krajinách sveta oslavuje ako Svetový deň Downovho syndrómu. Nejde o náhodne vybraný dátum. Je symbolom zhluku troch chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm. Organizácia World Down…  

Vedci Univerzity Komenského v Bratislave patria medzi najznámejšie osobnosti slovenskej vedy

21.03.2019

Dve najznámejšie osobnosti súčasnej slovenskej vedy sú z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).  

Často kladené otázky - FAQ

20.03.2019

Často kladené otázky - FAQ  

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene.

18.03.2019

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal 6. marca 2019 na pôde TUZVO prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.  

Internátne rádio PaF oslavuje polstoročie

17.03.2019

Už 50 rokov sa internátne rozhlasové štúdio Prešovskej univerzity v Prešove (PU) Rádio PaF prihovára svojím univerzitným poslucháčom. Počas tohto obdobia prešlo značnou modernizáciou, uspelo vo viacerých súťažiach a vystriedalo sa v ňom viac ako…  

Vernisáž Čaro textilu vo Varšave

17.03.2019

Študenti a vyučujúci Oddelenia priemyselného dizajnu, študijného programu textilná technológia a návrhárstvo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravili v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave Vernisáž projektov mladých…  

Odborníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydali rozsiahlu vinársku publikáciu. Prináša najmodernejšie poznatky

15.03.2019

Nová kniha s názvom Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, vinárskych technológií, chemického zloženia vína, ale aj zo someliérstva a enogastronómie.  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je partnerom výnimočného projektu

15.03.2019

Tento týždeň podpísala Univerzita Mateja Bela dohodu o partnerstve na realizácii národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.“ Univerzita v ňom koordinuje výskum zameraný na mapovanie…  

Deň otvorených dverí

15.03.2019

Dňa 13. februára 2019 vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približne 1260 záujemcov a záujemkýň o štúdium.