Aktuality

Najnovšie články

EUROMATES - jedinečný výmenný program medzi univerzitami V4

20.11.2018

V týždni od 11.11. - 16.11.2018 sa konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave slovenská časť výmenného programu pod názvom EUROMATES. V tomto roku na Slovensko pricestovali študenti z vysokých škôl z Českej republiky a Poľska.  

Fontána pred súdom v novom šate. S projektom uspeli pedagogičky z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

20.11.2018

Fontána pred Okresným súdom na Štúrovej ulici v Nitre dostala novú tvár vďaka úspešnému projektu Fontána NR.  

Pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení vynikajúci študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

20.11.2018

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne…  

Rektori univerzít hlavných európskych miest rokovali na Univerzite Komenského v Bratislave

19.11.2018

Univerzita Komenského v Bratislave hostila v dňoch 15. – 16. novembra 2018 každoročné rokovanie siete univerzít hlavných európskych miest UNICA, ktorá združuje 62 univerzít.  

V rámci projektu Chill out zone vznikla nová oddychová zóna pre študentov

17.11.2018

Zelené oddychové zóny pre študentov sú bežnou súčasťou moderných univerzít. Poskytujú im relax a pohodlie v lone prírody. V tomto zmysle Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zrekultivovala priestor za ŠD Akademická, ktorý slávnostne…  

Docent Matej Škorvánek z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získal cenu za vedu a techniku

13.11.2018

Vo štvrtok 8. novembra 2018 sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava odovzdávanie prestížnych ocenení pre vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a…  

Z tradičného výlovu rýb na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohosporárskej univerzity v Nitre

13.11.2018

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Nitre sa 10. novembra uskutočnil tradičný výlov rybníka v Kolíňanoch za prítomnosti rektorky doc. Klaudie Halászovej.  

Darujte radosť a vyčarte úsmev #2

13.11.2018

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú opäť aj tento rok zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #2, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, stolové hry, či…  

O svete korytnačiek

12.11.2018

Pracovníci vivária, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek organizovali úspešný odborný seminár.  

Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získal doc. Jozef Ristvej zo Žilinskej univerzity v Žiline

12.11.2018

Na konci Týždňa vedy a techniky sa dňa 8. novembra 2018 uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku, kde sa oceňovala práca vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a…