Aktuality

Najnovšie články

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslav Fikar zložil inauguračný sľub

16.05.2019

15. mája 2019 sa v Aule Dionýza Ilkoviča odohrala inaugurácia novozvoleného rektora Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., a spolu s ním aj novozvolených dekanov troch fakúlt. Stavebnú fakultu povedie prof. Ing.…  

Ocenenie Vedec roka 2018 získal doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16.05.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy…  

Na konferencii Programu Baltickej univerzity Slovensko reprezentovali študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

15.05.2019

Koncom apríla (25. - 28.) sa v Estónsku konala študentská konferencia Sustainable consumption and circular economy. Organizoval ju Program Baltickej univerzity (BUP), ktorého Slovenské národné centrum je zriadené na Slovenskej poľnohospodárskej…  

V letnej škole pozemkových úprav navrhujú udržateľnú krajinu

14.05.2019

Na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v týchto dňoch prebieha kurz zameraný na pozemkové úpravy a geograficko-informačné systémy.  

Vydarené podujatie v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na bezbariérové sprístupňovanie edukačných chodníkov

14.05.2019

Vydarené podujatie v Arboréte Borová hora  

Univerzita mestu – mesto univerzite: Encyklopedista z Očovej

13.05.2019

Cyklus podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite priniesol 30. apríla 2019 výnimočnú tému ENCYKLOPEDISTA Z OČOVEJ pri príležitosti 335. výročia narodenia a 270. výročia úmrtia Mateja Bela, slovenského polyhistora, encyklopedistu, pedagóga,…  

Nitrianske univerzitné dni opäť zaujali odbornými, kultúrnymi i športovými podujatiami

12.05.2019

V poradí 17. ročník zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.  

Pavel Gregor: U nás nie je zvykom, že sa bežne študuje aj desať rokov

11.05.2019

Profesor Pavel Gregor v októbri 2018 nastúpil do funkcie ako nový dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.  

Podpis dohody o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a mestom Bratislava

09.05.2019

Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy, pána Matúša Valla, s rektormi najväčších bratislavských univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinandom Daňom, Univerzity Komenského v Bratislave –…  

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v robotike

09.05.2019

Národné centrum robotiky v spolupráci s partnerom Matador Group bude aj tento rok organizovať súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky – Cena NCR.