Absolventi UCM sú žiadaní na trhu práce

31.01.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je perspektívna pre uchádzačov i z hľadiska uplatniteľnosti našich absolventov. Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý, najmä pre výber budúcej vysokej školy pre súčasných stredoškolákov. Môže to do veľkej miery ovplyvniť celý ich život a ďalšie smerovanie.
Rebríček unvierzít podľa záujmu firiem o absolventov za rok 2022 zaradil UCM do prvej desiatky zo všetkých vysokých škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie na území Slovenska. K dnešnému dňu ich na našom území pôsobí 34. Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa na pozíciách v prvej desiatke najžiadanejších univerzít umiestňuje už dlhodobo, čo je odrazom zvýšenej kvality jej študijných programov.

Najlepšie výsledky, tak ako aj inde na Slovensku dosahujú absolventi informatiky na Fakulte prírodných vied, kde môžete študovať aj biológiu, biotechnológiu, chémiu a environmentalistiku. Úspešných absolventov nájdete aj na ďalších 4 kvalitných fakúltách (FF, FMK, FSV, FZV) alebo Inštitútu manažmentu. UCM poskytuje vzdelávanie až v 146 študujných programoch, ktoré svojim študentom rovnako poskytujú dobré uplatnenie na trhu práce o čom svedčí množstvo úspešných absolventov UCM. 

Kompletné výsledky prieskumu PROFESIA.sk môžete nájsť TU.

 

zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3213/