Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte so sídlom v Martine

17.01.2018

Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte so sídlom v Martine  

Deň otvorených dverí na FaF UK

17.01.2018

Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy

17.01.2018

Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Šafárika v Košiciach  

Deň otvorených dverí 6.2.2018 na TF KU

16.01.2018

Deň otvorených dverí 6.2.2018 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

16.01.2018

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Deň otvorených dverí FTVŠ UK

16.01.2018

Deň otvorených dverí Fakulty telesnej výchovy a športu UK  

Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave - 24. január 2018

16.01.2018

Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave - 24. január 2018  

Deň otvorených dverí na AOS

16.01.2018

Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Deň otvorených dverí na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

12.01.2018

Deň otvorených dverí ZU Elektrotechnická fakulta.  

Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho!

10.01.2018

Deň otvorených dverí 2018