Aktuality

Najnovšie články

V Nemecku sa dá študovať aj vďaka štipendiu DAAD

27.09.2021

Výška získaného štipendia má zabezpečiť pokrytie životných nákladov.  

Veľtrh vysokých škôl v Námestove

17.09.2021

Veľtrh vysokých škôl v Námestove  

Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu prírodných vied UKF v Nitre

30.05.2021

Dodatočné prijímacie konanie  

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

06.05.2021

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2021

2. kolo prijímacieho konania  

Stredoškoláci si postavili vlastného autonómneho robota

05.05.2021

Stredoškoláci si postavili vlastného autonómneho robota  

IT v Nitre: Stredoškoláci súťažili v programovaní

03.05.2021

Stredoškoláci súťažili v programovaní  

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave - Doplňujúce prijímacie konanie – externé bakalárske štúdium

03.05.2021

Doplňujúce prijímacie konanie – externé bakalárske štúdium  

Online predstavenie štúdia Profesijného bakalára

23.04.2021

Nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave  

Nový projekt SvF: Staň sa na hodinu vysokoškolákom!

19.04.2021

Ponúkame prednášky so zameraním na všeobecný prehľad v stavebníctve a geodézii pre stredné odborné školy a gymnáziá.