Aktuality

Najnovšie články

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

28.03.2020

Prípravný kurz  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Oznamy pre uchádzačov

27.03.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline - Informácia pre uchádzačov o štúdium

27.03.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Presun termínov prijímacích pohovorov

27.03.2020

Presun termínov prijímacích pohovorov  

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE o posielaní prihlášok na štúdium!

27.03.2020

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE o posielaní prihlášok na štúdium!  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium

27.03.2020

Informácie k podávaniu prihlášok na štúdium  

Aktualizované podmienky prijatia na Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Aktualizované podmienky prijatia  

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Oznam pre uchádzačov

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov