Aktuality

Najnovšie články

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021

06.12.2019

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021  

MTF STU na 4.mieste

05.12.2019

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave na 4. mieste  

FAPZ SPU sa prezentovala v Michalovciach

04.12.2019

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre  

Zaži výšku ešte pred prihláškou

04.12.2019

Takmer 450 študentov stredných škôl z celého Slovenska sa zúčastnilo novembrového projektu MiniErasmus  

Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy

27.11.2019

Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy  

Deň otvorených dverí

27.11.2019

Deň otvorených dverí Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Deň otvorených dverí na VŠEMvs

26.11.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

26.11.2019

Deň otvorených dverí  

Jesenný fakultný Deň otvorených dverí

26.11.2019

Jesenný fakultný Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UKF v Nitre  

Spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.

25.11.2019

Spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.