Aktuality

Najnovšie články

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

10.07.2019

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA vypísala 2. kolo prijímacieho konania na štúdium doktorandských študijných programov.  

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

26.06.2019

FEIT UNIZA vypísala 2. kolo prijímacieho konania na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov.  

Letná univerzita pre stredoškolákov

19.06.2019

Vieš čo je Letná univerzita pre stredoškolákov?  

2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu STU v Bratislave

14.06.2019

2. kolo prijímacieho konania  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

03.06.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podania prihlášky na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

03.06.2019

Predĺžený termín podania prihlášky  

Predĺžený termín podania prihlášky na Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach

03.06.2019

Predĺžený termín podania prihlášky  

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave - II. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

03.06.2019

2. kolo prijímacieho konania  

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

03.06.2019

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

2. kolo prijímacieho konania na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

02.06.2019

2. kolo prijímacieho konania