Aktuality

Najnovšie články

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Prijímacie skúšky vo všetkých študijných programoch 1. a 2. stupňa sa rušia (nekonajú sa ani talentové skúšky).

20.04.2020

Prijímacie skúšky vo všetkých študijných programoch 1. a 2. stupňa sa rušia  

Filozofická fakulta UK v Bratislave - INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BC., MGR. A PHD. ŠTÚDIUM

17.04.2020

Informácie pre uchádzačov  

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štavnici - Online prijímacie pohovory

17.04.2020

PRIJÍMACIE POHOVORY – ONLINE  

Fakulta priemyselných technológií v Púchove TNUNI - Oznam o konaní talentových skúšok v I. kole

16.04.2020

Oznam o konaní talentových skúšok v I. kole  

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline - Rušenie prijímacích skúšok a zavádzanie ďalších zmien

16.04.2020

Kvôli ochoreniu COVID-19 rušíme prijímacie skúšky a zavádzame ďalšie zmeny  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - Zrušenie prijímačiek na bakalársky študijný program Multimediálne technológie

13.04.2020

Covid-19 ruší prijímačky na bakalársky študijný program Multimediálne technológie  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu

09.04.2020

Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA  

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici - Dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania počas obmedzení spôsobených COVID-19

08.04.2020

Dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - upravený termín na podanie prihlášky na 2. stupeň štúdia

07.04.2020

Upravený termín na podanie prihlášky na 2. stupeň štúdia  

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline - Prijímanie budúcich študentov bez prijímacej skúšky

06.04.2020

Prijímanie budúcich študentov bez prijímacej skúšky