Aktuality

Najnovšie články

SAAVŠ zverejnila výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov

02.12.2019

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vyhlásila výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry.  

Záver novembra bude na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patriť ďalšiemu ročníku úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019

27.11.2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European XFEL v Hamburgu organizuje Školu používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019.  

Zverejnenie Výzvy na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov verejných vysokých škôl (UNIKAN) a Výzvy na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít

23.11.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zverejnilo Výzvu na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov verejných vysokých škôl (UNIKAN):  

Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

17.11.2019

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa ako oficiálna zástupkyňa vedúcej slovenskej delegácie zúčastnila dňa 12. 11. 2019 na otvorení 40. Generálnej konferencii UNESCO a následne dňa 13. 11. 2019 predniesla prejav v rámci všeobecnej politickej debaty…  

V Bruseli sa konalo historicky prvé spoločné zasadnutie Rady pre finančné záležitosti a Rady pre vzdelávanie

15.11.2019

Štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová sa spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým zúčastnili na historicky prvom spoločnom zasadnutí Rady pre vzdelávanie (EYCS) a Rady pre finančné záležitosti (ECOFIN).  

Štátny tajomník pre šport na 5. svetovej konferencii o dopingu v poľských Katoviciach

14.11.2019

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Jozefa Gönciho sa minulý týždeň uskutočnilo v poľských Katoviciach otvorenie 5. svetovej konferencie o dopingu v športe.  

V Bratislave odovzdali tohtoročné Ceny za vedu a techniku

09.11.2019

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si včera prevzali vedci a výskumníci Ceny za vedu a techniku 2019. Slávnostne vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky.  

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov univerzít z Palestíny

03.11.2019

Zástupcov palestínskych univerzít prijala dnes na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.  

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila návrh akreditačných štandardov

02.11.2019

V súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnila Slovenská…  

Koniec papierovým potvrdeniam o návšteve školy

21.10.2019

Od 1. septembra 2019 do platnosti vstúpili ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Uvedená legislatíva sa týka primárne tzv. potvrdení o návšteve školy, teda získavania…