Aktuality

Najnovšie články

Doktorandi si prilepšia o desiatky eur mesačne

08.09.2019

Na 855 eur vzrástlo od septembra 2019 štipendium doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky.  

Inštitúcie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu svojich úspešných výskumných projektov v rámci schémy EUREKA SK

27.08.2019

Celkovo 170 000 eur na roky 2019 až 2021 je vyčlenených na podporu projektov výskumu a vývoja v rámci schémy EUREKA SK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oznámenie o možnosti podávať žiadosti o nenávratnú finančnú podporu…  

V Bratislave slávnostne ukončili ďalší ročník letnej školy SAS

27.08.2019

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v piatok 23. augusta 2019 konalo v Bratislave slávnostné ukončenie letnej školy SAS (Studia Academica Slovaca). Už 55. ročník letnej školy…  

Na študentské pôžičky pôjde v akademickom roku 2019/2020 o 500 000 eur viac

15.08.2019

Zvýšenie maximálnej výšky pôžičky i celkovej sumy vyčlenenej pre vysokoškolákov. To sú hlavné zmeny v poskytovaní pôžičiek pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania (FnPV) v akademickom roku 2019/2020. Fond v súčasnosti už prijíma žiadosti…  

Štátny tajomník Peter Krajňák na oslavách 100. výročia Slovenských národných slávností v Srbsku

14.08.2019

Okrúhle 100. výročie Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci si v dňoch 9. - 10. augusta 2019 pripomenuli naši krajania v Srbsku. Slovenskú stranu na oslavách zastupoval aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR…  

Cudzinci sa už 55 rokov prichádzajú učiť na Slovensko učiť jazyk a spoznávať kultúru

11.08.2019

Celkovo 160 záujemcov o slovenčinu z 35 krajín sveta absolvuje tento rok Letnú školu Studia Academica Slovaca (SAS) na Univerzite Komenského v Bratislave. V poradí 55. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry sa koná v dňoch 4. – 24. augusta…  

Končí sa možnosť podať prihlášky na pomaturitné štúdium

30.07.2019

Už len do 31. júla 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na pomaturitné štúdium. Týka sa to uchádzačov, ktorí neuspeli v prijímacom konaní na niektorú z vysokých škôl. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi vybranej školy.  

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

28.07.2019

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a…  

Vládne štipendium získalo 48 študentov zo 17 krajín Európy, Afriky a Ázie

18.07.2019

Spolu 43 vysokoškolákov a 5 doktorandov zo 17 krajín Európy, Afriky a Ázie získalo vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2019/2020. Poskytovanie týchto štipendií je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce a pomoci Slovenska.  

Vďaka vládnym štipendiám príde na Slovensko študovať 70 krajanov

18.07.2019

Spolu 70 zahraničných Slovákov z 5 krajín Európy a Argentíny príde študovať na niektorú zo slovenských verejných vysokých škôl vďaka vládnym štipendiám Slovenskej republiky. Tie boli pre akademický rok 2019/2020 schválené 66 vysokoškolákom a 4…