Aktuality

Najnovšie články

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“

17.05.2019

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizont Európa, ďalšom výskumnom a inovačnom programe EÚ.  

Rezort školstva vyhlásil vyzvanie pre národný projekt na podporu systému poradenstva a prevencie

15.05.2019

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie…  

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

15.05.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí…  

Študenti nedostatkových odborov budú môcť získať stabilizačné štipendium

12.05.2019

Motivovať študentov pre štúdium odborov, ktoré sú nedostatkové na trhu práce a zároveň spojené so starnutím populácie, by mal nový druh pôžičky – tzv. stabilizačné štipendium. Tento zámer dnes schválili poslanci NR SR, keď zahlasovali za novelu…  

Víťazstvo nad nacizmom v roku 1945 je aktuálne aj dnes

09.05.2019

V týchto dňoch si opäť pripomíname koniec Druhej svetovej vojny a víťazstvo nad nacistickým Nemeckom. Milióny vojenských i civilných obetí tejto vojny predstavujú dodnes veľké memento a ich pamiatka by nemala byť nikdy zabudnutá. Platí to aj v…  

Celonárodné spomienkové slávnosti 100. výročia tragického úmrtia generála M. R. Štefánika

08.05.2019

Dňa 4. mája 2019 sa štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zúčastnila na Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa konala na Mohyle na Bradle, neďaleko od jeho…  

Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu

08.05.2019

Aj v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí rozvojové projekty v oblasti protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 32 000 eur.Termín na podávanie žiadostí je do 24. mája 2019.  

Na projekty VEGA a KEGA ide každý rok viac peňazí

05.05.2019

Finančnou dotáciou 11,75 mil. eur podporilo ministerstvo školstva v tomto roku projekty vysokých škôl v rámci grantovej schémy VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied).  

Budúci týždeň sa uzatvorí výzva na Štipendium Martina Filka

21.04.2019

Do štvrtka 25. apríla 2019 je ešte možné podávať žiadosti o poskytnutie Štipendia Martina Filka. V rámci tohto grantového programu pre posilnenie analytických kapacít ponúka možné pozície študentom najlepších svetových univerzít sedem ministerstiev,…  

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

07.04.2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) dnes s reprezentantmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podpísala zmluvu na projekt Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované…