Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

22.01.2019

Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre  

Deň otvorených dverí Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

22.01.2019

Otvárame dvere pre záujemcov o štúdium na našej fakulte  

ProFIIT 2019: súťaž stredoškolákov v programovaní

21.01.2019

ProFIIT 2019: registrácia otvorená!  

Deň otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

21.01.2019

Deň otvorených dverí 2019  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ponúka medzinárodne uznaný a akreditovaný študijný program Krajinná a záhradná architektúra

20.01.2019

FZKI ponúka medzinárodne uznaný a akreditovaný študijný program Krajinná a záhradná architektúra  

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

16.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne  

Deň otvorených dverí Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

16.01.2019

Deň otvorených dverí Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16.01.2019

Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

16.01.2019

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

16.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici