Aktuality

Najnovšie články

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

17.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

17.03.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

17.03.2020

Termín podávania prihlášok na Bc. štúdium predĺžený  

Posunutý termín podávania prihlášok na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

17.03.2020

Posunutý termín podávania prihlášok  

Informácia pre uchádzačov na štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

17.03.2020

Informácia pre uchádzačov na štúdium  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre - Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium

16.03.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Akadémia Policajného zboru v Bratislave - Informácie k prihláškam na štúdium

16.03.2020

OZNAM - AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PRIHLÁŠKAM NA ŠTÚDIUM  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

16.03.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - Predĺžený termín na podanie prihlášky na bakalárske štúdium

16.03.2020

Predĺžéný termín na podanie prihlášky  

Technická univerzita vo Zvolene - Predĺžený termín podávania prihlášok

16.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok