Aktuality

Najnovšie články

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave - Predĺženie termínu na podávanie prihlášok

13.03.2020

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Termíny podania prihlášok na fakultách

13.03.2020

Termíny podania prihlášok na fakultách  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Presunuté termíny podávania prihlášok

13.03.2020

Presunuté termíny podávania prihlášok  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

13.03.2020

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Univerzita Komenského v Bratislave - Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

12.03.2020

Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium  

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

12.03.2020

Usmernenie MŠVVaŠ vzhľadom na mimoriadnu situáciu v štáte.  

Dodatočné prijímacie talentové skúšky na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

03.03.2020

Dodatočné prijímacie talentové skúšky  

Informačný deň na EU v Bratislave (II. stupeň - Ing./Mgr.)

01.03.2020

Informačný deň  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

01.03.2020

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Prípravný kurz z chémie a biológie

24.02.2020

Prípravný kurz z chémie a biológie pre záujemcov o štúdium pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia