Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

16.01.2019

Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

15.01.2019

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho!

14.01.2019

Deň otvorených dverí 2019  

Záujem študentov o Paneurópsku vysokú školu je rekordný

11.01.2019

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) v akademickom roku 2018/19 zaznamenala rekordný počet prihlásených študentov.  

Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

11.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene  

Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 2019

11.01.2019

Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 2019  

Strojárska súťaž pre stredné školy a gymnáziá: Strojár - Inovátor

11.01.2019

Strojárska súťaž pre stredné školy a gymnáziá  

Deň otvorených dverí Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

11.01.2019

Deň otvorených dverí Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

11.01.2019

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

11.01.2019

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave