Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

07.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave  

Podklady k príprave na prijímacie skúšky na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

07.01.2019

Podklady k príprave na prijímacie skúšky na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave  

Deň otvorených dverí Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

07.01.2019

Deň otvorených dverí Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

Deň otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline - 2019

07.01.2019

Deň otvorených dverí FBI UNIZA - 2019  

Slovenská poľnohospodárska univerzita otvorí svoje dvere verejnosti

03.01.2019

Dni otvorených dverí sa na jednotlivých fakultách budú postupne konať od 18. januára a potrvajú až do 15. marca.  

Deň otvorených dverí Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

02.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

02.01.2019

Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

02.01.2019

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

23.12.2018

Deň otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  

Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

20.12.2018

Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene