Aktuality

Najnovšie články

2. kolo prijímacieho konania na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

09.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

09.06.2020

Dodatočné prijímacie konanie  

Prijímacie konanie na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave absolvuje takmer 670 uchádzačov. Prebieha online

08.06.2020

Prijímacie konanie na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave prebieha online  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekológie a environmentalistiky TUZVO

08.06.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Druhé kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

08.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

04.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

03.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Druhé kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

02.06.2020

Druhé kolo podávania prihlášok  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

02.06.2020

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

2. kolo prijímacieho konania na Materiálovotechnologickú fakultu STU v Bratislave

01.06.2020

2. kolo prijímacieho konania