Aktuality

Najnovšie články

Informačný deň na Ekonomickej univerzite v Bratislave na I. stupeň štúdia

07.01.2020

Informačný deň na EU v Bratislave  

Deň otvorených dverí Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

07.01.2020

Otvárame dvere pre záujemcov o štúdium na našej fakulte  

Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky

13.12.2019

Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky  

Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

10.12.2019

Deň otvorených dverí  

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021

06.12.2019

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021  

MTF STU na 4.mieste

05.12.2019

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave na 4. mieste  

FAPZ SPU sa prezentovala v Michalovciach

04.12.2019

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre  

Zaži výšku ešte pred prihláškou

04.12.2019

Takmer 450 študentov stredných škôl z celého Slovenska sa zúčastnilo novembrového projektu MiniErasmus  

Deň otvorených dverí Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

03.12.2019

Deň otvorených dverí  

Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy

27.11.2019

Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy