Aktuality

Najnovšie články

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave posunula termín podávania prihlášok

01.04.2020

Posunutý termín na podávanie prihlášok  

Prešovská univerzita v Prešove predlžuje termín a zjednodušuje procesy odovzdania prihlášky na štúdium

01.04.2020

Predlžujeme termín a zjednodušujeme procesy odovzdania prihlášky na štúdium  

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Informácia pre uchádzačov o štúdium

01.04.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

28.03.2020

Prípravný kurz  

Podávanie prihlášok na štúdium na Technickej univerzite v Košiciach počas obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19

27.03.2020

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Oznamy pre uchádzačov

27.03.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline - Informácia pre uchádzačov o štúdium

27.03.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Presun termínov prijímacích pohovorov

27.03.2020

Presun termínov prijímacích pohovorov  

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE o posielaní prihlášok na štúdium!

27.03.2020

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE o posielaní prihlášok na štúdium!  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium

27.03.2020

Informácie k podávaniu prihlášok na štúdium