Aktuality

Najnovšie články

2. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

09.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

09.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

09.06.2020

Dodatočné prijímacie konanie  

Prijímacie konanie na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave absolvuje takmer 670 uchádzačov. Prebieha online

08.06.2020

Prijímacie konanie na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave prebieha online  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekológie a environmentalistiky TUZVO

08.06.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Druhé kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

08.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

04.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

03.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Druhé kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

02.06.2020

Druhé kolo podávania prihlášok  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

02.06.2020

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium