Aktuality

Najnovšie články

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

23.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžené podávanie prihlášok na Strojnícku fakultu STU v Bratislave

23.04.2019

Predĺžené 1. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

Deň otvorených dverí Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

18.04.2019

Deň otvorených dverí  

B. Bystrica: EF UMB získala akreditáciu Asociácie ACCA

18.04.2019

Pre študentov to predstavuje mnohé výhody a benefity.  

Na UMB sa stredoškoláci na jeden deň stali časticovými fyzikmi

17.04.2019

Univerzita privítala viac než stovku stredoškolákov z Banskobystrického a Žilinského kraja.  

V meraní rebríčka THE WUR je Univerzita Komenského v prvej stovke

17.04.2019

V prvej stovke sa nenachádza žiadna iná slovenská ani česká univerzita.  

UKF 5. najlepšou vysokou školou na Slovensku

17.04.2019

Univerzita Konštantína Filozofa v NItre je 5 najlepšou vysokou školou na Slovensku  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

15.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

09.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

08.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok