Aktuality

Najnovšie články

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Oznamy pre uchádzačov

05.05.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - ZMENA TERMÍNU PK PSYCHOLÓGIE

04.05.2020

Zmena termínu prijímacieho konania  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - predĺžený termín na podanie prihlášky na bakalárske a inžinierske štúdium

04.05.2020

Predĺžený termín na podanie prihlášky na bakalárske a inžinierske štúdium  

2. kolo Bc. prijímacieho konania na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave

01.05.2020

2. kolo Bc. prijímacieho konania  

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021 – Bc., Mgr. stupeň a Rozširujúce štúdium

28.04.2020

Talentové skúšky pre akademický rok 2020/2021  

Predĺžené prijímacie konanie na Strojnícku fakultu STU v Bratislave

27.04.2020

Predĺžené prijímacie konanie  

Virtuálny Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU

24.04.2020

Virtuálny Deň otvorených dverí  

Prihlášku na SvF STU v Bratislave môžeš dnes podať jednoducho, bezpečne, elektronicky

23.04.2020

Poď stavať Slovensko. Ekologicky. Ekonomicky. Moderne.  

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na Katedru scénografie – aktualizácia

23.04.2020

Aktualizácia prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na Katedru scénografie  

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na Katedre bábkarskej tvorby – aktualizácia

23.04.2020

Aktualizácia prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na Katedre bábkarskej tvorby