Aktuality

Najnovšie články

Aktualizované podmienky prijatia na Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Aktualizované podmienky prijatia  

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Oznam pre uchádzačov

27.03.2020

Oznam pre uchádzačov  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline - OZNAM pre uchádzačov

26.03.2020

OZNAM pre uchádzačov  

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

26.03.2020

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

Rokovali rektori košických univerzít

26.03.2020

Pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít  

Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene vydané dňa 26. 3. 2020

26.03.2020

Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok  

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok

26.03.2020

Informácie k podávaniu prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

25.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok