Aktuality

Najnovšie články

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium

01.06.2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium  

Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na FF KU v Ružomberku

01.06.2020

Druhé kolo prijímacieho konania  

Informácia o prijímacom konaní na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

18.05.2020

Informácia o prijímacom konaní  

2. kolo prijímacieho konania na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

14.05.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Filozofická fakulta UK v Bratislave otvára druhé kolo prijímacieho konania

13.05.2020

OTVÁRAME DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA  

Ukončenie termínu podania prihlášky na Fakultu zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

13.05.2020

Ukončenie termínu podania prihlášky na štúdium 31.5.2020 !  

2. kolo podávania prihlášok na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

12.05.2020

2. kolo podávania prihlášok na TF KU  

DODATOČNÉ PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO NA FAKULTE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SZU

11.05.2020

Dodatočné prijímanie študentov na vysokoškolské štúdium  

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove - Oznam pre uchádzačov o štúdium

11.05.2020

Oznam pre uchádzačov o štúdium  

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ruší prijímacie skúšky s osobnou účasťou

11.05.2020

Rušíme prijímacie skúšky s osobnou účasťou!