Aktuality

Najnovšie články

Strojárska súťaž pre stredné školy a gymnáziá: Strojár - Inovátor

11.01.2019

Strojárska súťaž pre stredné školy a gymnáziá  

Deň otvorených dverí Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

11.01.2019

Deň otvorených dverí Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

11.01.2019

Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

11.01.2019

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

Týždeň otvorených dverí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2019

10.01.2019

Týždeň otvorených dverí na FCHPT STU 2019  

Kam na vysokú školu 2019

10.01.2019

Výstava Kam na vysokú ponúka pre žiakov stredných škôl a ich rodičov možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy.  

Deň otvorených dverí Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

10.01.2019

Deň otvorených dverí Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

10.01.2019

Deň otvorených dverí Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

10.01.2019

Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

10.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline