Aktuality

Najnovšie články

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - upravený termín na podanie prihlášky na 2. stupeň štúdia

07.04.2020

Upravený termín na podanie prihlášky na 2. stupeň štúdia  

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave upravila podmienky prijatia na bakalárskom stupni štúdia

01.04.2020

Úprava podmienok prijatia pre trojročné a štvorročné bakalárske štúdium pre akademický rok 2020/21.  

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave posunula termín podávania prihlášok

01.04.2020

Posunutý termín na podávanie prihlášok  

Prešovská univerzita v Prešove predlžuje termín a zjednodušuje procesy odovzdania prihlášky na štúdium

01.04.2020

Predlžujeme termín a zjednodušujeme procesy odovzdania prihlášky na štúdium  

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Informácia pre uchádzačov o štúdium

01.04.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

28.03.2020

Prípravný kurz  

Podávanie prihlášok na štúdium na Technickej univerzite v Košiciach počas obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19

27.03.2020

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Oznamy pre uchádzačov

27.03.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline - Informácia pre uchádzačov o štúdium

27.03.2020

Informácia pre uchádzačov o štúdium  

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Presun termínov prijímacích pohovorov

27.03.2020

Presun termínov prijímacích pohovorov