Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

03.10.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

02.10.2019

Deň otvorených dverí  

Pozvánka pre študentov na Deň otvorených dverí FEI STU

30.09.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

24.09.2019

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

24.09.2019

Deň otvorených dverí 2019  

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

17.09.2019

Deň otvorených dverí  

Prípravný kurz kresby a dizajnu

17.09.2019

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium  

UNIVERZITA DOKORÁN

17.09.2019

UNIZA prichádza s novinkou  

Európsky deň jazykov 2019 v Košiciach

17.09.2019

Podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl.  

MTFUni- Zaži univerzitu máme úspešne za sebou

12.09.2019

Pilotný ročník akcie MTFUni- Zaži univerzitu máme úspešne za sebou.