Latest articles

V meraní rebríčka THE WUR je Univerzita Komenského v prvej stovke

17.04.2019

V prvej stovke sa nenachádza žiadna iná slovenská ani česká univerzita.  

UKF 5. najlepšou vysokou školou na Slovensku

17.04.2019

Univerzita Konštantína Filozofa v NItre je 5 najlepšou vysokou školou na Slovensku  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

15.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

09.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

08.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Technickú fakultu SPU v Nitre

08.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI - Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodin

08.04.2019

Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodin  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

04.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

03.04.2019

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici

03.04.2019

Predĺžený termín na podávanie prihlášok