Latest articles

Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene vydané dňa 26. 3. 2020

26.03.2020

Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok  

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok

26.03.2020

Informácie k podávaniu prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

25.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Ekonomická univerzita v Bratislave - Všeobecné informácie o prijímacom konaní

25.03.2020

Všeobecné informácie o prijímacom konaní  

Oznam o podávaní prihlášok na štúdium na UVLF na ak. r. 2020/2021

25.03.2020

Informácie k podávaniu prihlášok na štúdium  

Vyhlásenie členov Kolégia rektora UPJŠ k prijímaciemu konaniu na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021

25.03.2020

Vyhlásenie k prijímaciemu konaniu na UPJŠ v Košiciach  

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline - OZNAM pre uchádzačov

24.03.2020

OZNAM pre uchádzačov  

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici - Dôležitá informácia

23.03.2020

Prijímacie konania pre akademický rok 2020/2021 sa v pôvodnom aprílovom termíne neuskutočnia  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Nové informácie k podávaniu prihlášok

20.03.2020

Nové informácie k podávaniu prihlášok  

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Aktuálne informácie k prihláškam

19.03.2020

Aktuálne informácie k prihláškam