Latest articles

Príležitosť pre stredoškolákov

07.11.2021

Príležitosť pre stredoškolákov  

Deň otvorených dverí FIIT 2021

05.11.2021

Deň otvorených dverí  

ONLINE: FAD OPEN 2021

03.11.2021

VIRTUÁLNY FAD OPEN 2021  

Virtuálny deň otvorených dverí Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

28.10.2021

Deň otvorených dverí  

Celouniverzitný online Deň otvorených dverí Univerzity Komenského v Bratislave

21.10.2021

Online Deň otvorených dverí  

V Nemecku sa dá študovať aj vďaka štipendiu DAAD

27.09.2021

Výška získaného štipendia má zabezpečiť pokrytie životných nákladov.  

Veľtrh vysokých škôl v Námestove

17.09.2021

Veľtrh vysokých škôl v Námestove  

Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu prírodných vied UKF v Nitre

30.05.2021

Dodatočné prijímacie konanie  

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

06.05.2021

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2021

2. kolo prijímacieho konania