Aktuality

Najnovšie články

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy PF UKF v Nitre na akademický rok 2014/2015

17.07.2014

Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. augusta 2014.  

Doplňujúce prijímacie konanie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity až do 15.8.2014

07.07.2014

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje doplňujúce prijímacie konanie.  

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU

04.06.2014

2. kolo prijímacieho konania na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU  

2. kolo podávania prihlášok na Elektrotechnickú fakultu UNIZA - 2. inžiniersky stupeň štúdia

03.06.2014

2. kolo podávania prihlášok na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline - 2. inžiniersky stupeň štúdia.  

2. kolo podávania prihlášok na Elektrotechnickú fakultu UNIZA - 1. bakalársky stupň štúdia

03.06.2014

2. kolo podávania prihlášok na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline - bakalársky stupeň štúdia.  

II. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu TUZVO

03.06.2014

II. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene.  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Strojnícku fakultu TUKE

03.06.2014

Predĺžený termín podávania prihlášok na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach.  

3. kolo podávania prihlášok na Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

03.06.2014

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy vypísala 3. kolo podávania prihlášok.  

3. kolo podávania prihlášok na Fakultu psychológie Paneurópskej vysokej školy

28.05.2014

3. kolo podávania prihlášok na Fakultu psychológie  

3. kolo podávania prihlášok na Fakultu masmédií Paneurópskej vysokej školy

14.05.2014

3. kolo prijímacieho konania na Fakultu masmédií Paneurópskej vysokej školy.