Aktuality

Najnovšie články

Termíny podávania prihlášok na vysokoškolské štúdium pre rok 2012/2013

12.06.2012

Základné informácie o termínoch a o dodatočných termínoch na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium.  

Oficiálne vyjadrenia vysokých škôl o spôsobe zapojenia k preberaniu údajov z centrálnej elektronickej prihlášky

12.01.2012

Oficiálne vyjadrenia zaslané jednotlivými vysokými školami s informáciou o spôsobe zapojenia vysokej školy k elektronickému preberaniu údajov z elektronickej prihlášky Portálu VŠ pre akademický rok 2012/2013.  

Preberanie údajov na najvyššej úrovni z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy

11.01.2012

Preberanie údajov na najvyššej úrovni z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy  

Informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky

10.01.2012

Informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky: Možnosť podania elektronickej prihlášky z centrálneho portálu závisí v plnej miere od vysokej školy.  

Oficiálne vyjadrenia tvorcov akademického informačného systému k prepojeniu AIS s CEP.

13.12.2011

Všetky oficiálne vyjadrenia tvorcov akademických informačných systémov.  

Žilinská univerzita je prvou VŠ, ktorá prijala do svojho IS prihlášky z CEP

01.03.2011

Žilinská univerzita je prvou vysokou školou, ktorá prijala do svojho informačného systému prihlášky z centrálneho elektronického prihlasovania.  

List uchádzačom

11.02.2011

Vážený uchádzač o štúdium na vysokej škole, stali ste sa používateľom centrálnej elektronickej prihlášky na vysokú školu, blahoželáme.  

Informácie k elektronickej prihláške

12.01.2011

Základné informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky: