DOD na Fakulte biotechnológie a potravinárstva

18.02.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2015 v čase o 9.00 h a 11.00 h.