DOD na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity

18.02.2015

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline si Vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 27.2.2015 v čase od 9:00 do 13:00 hod. Dňa 19.03.2015 v čase od 16:00 do 20:00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí on-line.