Aktuality

Najnovšie články

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave

06.05.2014

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

3. kolo podávania prihlášok na Fakultu informatiky Paneurópskej vysokej školy

06.05.2014

3. kolo prijímacieho konania na Fakultu informatiky Paneurópskej vysokej školy.  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Strojnícku fakultu TUKE

06.05.2014

Predĺžený termín podávania prihlášok na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach.  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

06.05.2014

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

2. kolo podávania prihlášok na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU

06.05.2014

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.  

Predĺženie prijímacieho konania na Strojnícku fakultu STU

06.05.2014

Predĺžený termín podávania prihlášok na Strojnícku fakultu STU v Bratislave  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na PF PU v Prešove

03.04.2014

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove predĺžila termín podávania prihlášok.  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na univerzitný bakalársky študijný program "Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov" TUZVO

02.04.2014

Termín prijímania prihlášok na univerzitný bakalársky študijný program "Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov".  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Drevársku fakultu TUZVO

02.04.2014

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene predlžuje termín prijímania prihlášok na štúdium.  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Lesnícku fakultu TUZVO

02.04.2014

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene predlžuje termín prijímania prihlášok na štúdium.