Aktuality

Najnovšie články

2. kolo podávania prihlášok na SjF STU v Bratislave

25.06.2015

2. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu STU v Bratislave.  

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske študijné programy na FEI STU

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske študijné programy na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.  

Doplňujúce prijímacie konanie na FZKI SPU

25.06.2015

Doplňujúce prijímacie konanie na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

2. kolo prijímacích pohovorov pre akademický rok 2015/2016 na FAPZ SPU

25.06.2015

2. kolo prijímacích pohovorov pre akademický rok 2015/2016 na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte humanitných a prírodných vied PU

25.06.2015

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.  

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA DTI

25.06.2015

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.  

2. kolo podávania prihlášok na BISLU

25.06.2015

2. kolo podávania prihlášok na Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií.  

2. kolo podávania prihlášok na PF KU v Ružomberku

25.06.2015

2. kolo podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Predĺžené termíny podávania prihlášok na Univerzite J. Selyeho

25.06.2015

Predĺžené termíny podávania prihlášok na všetkých fakultách Univerzity J. Selyeho.  

II. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu TUKE

11.06.2015

II. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach