Prihlášky až do 30. 4. 2015

03.03.2015

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave predĺžila termín podávania prihlášok na štúdium do 30. apríla 2015. Fakulta ponúka štúdium v odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, kognitívne štúdia, politológia, psychológia, sociológia.