Predĺžený termín podávania prihlášok na Filozofickú fakultu UNIPO

26.02.2015

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove predĺžila termín na podávanie prihlášok do 31. 3. 2015.