Pedagogická fakulta TRUNI predĺžila termín podávania prihlášok

28.02.2015

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave predĺžila termín na podávanie prihlášok do 31. marca 2015.