Fakulty Žilinskej univerzity pozývajú na DOD

29.01.2015

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline na dni otvorených dverí jej fakúlt. Navštívte moderný univerzitný campus, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma. Tešíme sa na vás!

Dni otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline sa uskutočnia v týchto termínoch:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 13.02.2015
http://fpedas.uniza.sk/

Strojnícka fakulta 10.02.2015
http://www.fstroj.uniza.sk/

Elektrotechnická fakulta 05.02.2015
http://fel.uniza.sk/

Stavebná fakulta 05.02.2015
http://svf.uniza.sk/

Fakulta riadenia a informatiky 13.02.2015
http://www.fri.uniza.sk/

Fakulta humanitných vied 27.02.2015
http://fhv.uniza.sk/

Celouniverzitný študijný program „Stráž prírody“ 09.04.2015 (Tatranská Javorina)
http://www.vuvb.uniza.sk/

Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline