Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

30.01.2015

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorí svoje brány pre širokú verejnosť a nádejných uchádzačov v stredu 18. februára. Od rána do poobedia bude pripravený program, ktorý bude prezentovať jednotlivé katedry fakulty, zameranie, uplatnenie uchádzačov a ďalšie informácie o štúdiu či o živote na univerzite.

Hlavný program Dňa otvorených dverí je zostavený z prezentácií katedier fakulty, tzn. že každá z nich bude prezentovať štúdium, zameranie, uplatnenie, aktivity či možnosti štipendijných pobytov v zahraničí. Tieto budú prebiehať od 09:00, pričom každá katedra bude mať cca 15min. prezentáciu a ďalších 15min. bude priestor pre otázky z radov uchádzačov a návštevníkov. V 30min. cykloch sa odprezentuje všetkých deväť katedier. Záujemcovia budú mať dostatok priestoru na dopýtanie sa a zistenie všetkých informácií, ktoré ich zaujímajú o konkrétnom študijnom programe, priamo s pracovníkmi a študentmi.

Sprievodný program budú tvoriť aktivity študentov a študentských organizácií. Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť vidieť prezentácie študentov zo zahraničných pobytov napríklad v Afrike či Mexiku. Budú sa môcť zapojiť do rôznych workshopov či interaktívnych hier a dozvedia sa niečo aj o univerzitnom živote či mimoškolských aktivitách a možnostiach aktívneho trávenia vysokoškolského života.

Spríjemnením celodenného programu budú ochutnávky jedál a coffee point.

Viac informácií na www.ff.ucm.sk alebo mailom ladimir.novak@ucm.sk

Zdroj: Mgr. Vladimír Novák
PR manažér / Manager of public relations
Filozofická fakulta / Faculty of philosophy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava